Underlätta mobilsurfandet med WidSets

WidSets är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig att hålla koll på dina favoritwebbplatser från mobilen. I tjänsten används små program som kallas widgets. De bevakar uppdateringar av webbplatser som du besöker ofta. Sök efter information, läs nyheter, kolla bloggar, hämta e-post, visa bilder, spela spel – allt det här och mycket mer kan du göra direkt på mobiltelefonen.

Med hjälp av WidSets skickas uppdaterat innehåll direkt till din mobiltelefon. Du behöver inte längre ansluta till webben för att hämta innehållet. WidSets-klienten hämtar det åt dig automatiskt.


Nu även med DRIVE COOL - klicka nedan


Add to my WidsetsDet är väldigt lätt att använda WidSets. Allt du behöver göra är att installera WidSets-klienten på din mobiltelefon och välja ut dina favoriter bland över 1000 olika widgets-alternativ.


* WidSets kan installeras på mobiltelefoner som har stöd för Java och fungerar på fler än 200 olika modeller

Mobilförbud i bil på gång!!

Trots att det är själva samtalet som stör vill nu vägverket införa förbud mot att prata utan handsfree när man kör. Detta för att harmonisera lagstiftningen på området med andra länder.

Läs artiklen "Vägverket kovänder:
förbjud mobilprat i bilen"
i NyTeknik

Försökte stoppa rattfull vän – blev överkörd

Det kan ha sina risker att vara moralisk och rättrådig.

... men tänk på att de flesta som stoppar kompisar inte råkar illa ut, tvärtom blir kompisen glad.... dan efter.

Läs artiklen i Kristianstadsbladet

Alger som bränsle - lösningen på miljöproblemet?

Alger kan ge grönt bilbränsle
Manipulerade alger kan producera stora mängder billig vätgas med hjälp av fotosyntes. Det hoppas en grupp forskare vid den amerikanska energimyndigheten.
Läs hela artiklen i NyTeknik!

Tid för sommardäck - kolla test i Sydsvenskan

TEST: Bästa däcken på sommarvägarna


Klicka här för billiga däck! - dackonline.se

Ny podcast kommer snart

Jag håller på att spela in nästa Podcast nu!

Varianter på P-skylt


Leta efter biljettautomaten.
Lägg märke till att både parkering och avgift gäller alltid.


Du kan parkera alltid, men längst en timme.
Lägg märke till att både parkering och begränsningen 1 timme gäller alltid, även lördagar och helger.


Du kan parkera alltid, men på vardagar mellan 7-17 längst en timme. Övrig tid fritt.
Här begränsas tidsgränsen 1 timme till att gälla vardagar 7-17. Övrig tid fritt.
Jämför med skylten ovan. Lördagar och helger är det fritt.


Här är själva parkeringen begränsad till vardagar 7-17 och då bara en timme.
Här kan du inte parkera på annan tid och under den tiden parkeringen är tillåten så är det
längst en timme. Jämför med skylten ovan så ser du att tiden 7-17 kommer först, sen 1 tim.
Lördagar och helger är det ingen parkering.


Du kan parkera alltid, men på vardagar mellan 7-17 mot avgift och längst en timme. Övrig tid fritt. Nu är det 1 tim och avgift som är begränsat till vardagar 7-17, parkera kan man göra alltid.
Lördagar och helger är det fritt.


Du kan parkera alltid, men längst en timme och vardagar 7–17 måste du betala avgift.
Lägg märke till att både parkering och begränsningen 1 timme gäller alltid,
dessutom måste du betala avgift vardagar 7-17. Ingen avgift på lördagar och helger men, max en timme.


Du får parkera utom vardagar 0-6 då det är parkeringsförbud.
Mellan 7–17 på vardagar under längst 1 timme.
Här är tiden begränsad på vardagar 7-17 och dessutom förbjuden 0-6. Lördagar och helger är det fritt.

Rörelsehindrad


Speciellt tillstånd krävs
• Du måste ha ett parkeringstillstånd
för rörelsehindrad.
Andra får endast stanna
för på- eller avstigning.

P-Skiva

Om en parkeringsskiva eller motsvarande används skall tiden på denna ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades.
p-skiva

Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar skall klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet skall stå kvar efter denna tidpunkt.

Skivan skall placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån.

Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder
p-skylt
p-skiva tillägg

Din guide till Sveriges vägmärken

Läs mer om vägmärkena här:

Klicka på länken och välj spara eller öppna.

Din guide till Sveriges vägmärken

Tidsangivelse

Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller.

Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa villkor gäller.
Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag.

Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag.

Röda siffror avser sön- och helgdag.


Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag.

Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

Parkering tillåten
Finns det markerade rutor skall alla hjulen vara innanför linjerna.
Kan begränsas med tilläggstavla.
Gäller till nästa korsning.


Fordon får inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag, om inte annat framgår av en tilläggstavla.

Märket anger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen är förbjudetatt stanna och parkera. (tex. framför utfart)

Områdesmärke


Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket.

Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor.
Tidsbegränsningar kan även infogas i märket.

Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavla "slut på område", är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte gäller.

Skyltar för datumparkeringsförbudFörbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

Datumparkering
Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.


Förbud att stanna


Här får du inte ens stanna:


 • Där det finns ”Förbud att stanna” skylt.

 • I vägkorsning och inom ett avstånd av 10 m från korsningen.

 • 10 m FÖRE övergångsställe eller cykelöverfart. (även korsande gång/cykelbana).

 • Där det är skymd sikt i kurvor och i backkrön.

 • Där du skymmer vägmärke eller trafiksignal.

 • I vägport eller tunnel.

 • Där det är mindre än 3 m till spärrlinje.

 • Cykelfält, gång/cykelbana och spärrområde.

 • Du får inte stanna på en hållplats för
  bussar, spårvagnar eller skolskjuts om den är markerad med gul heldragen linje.

 • och givetvis inte i bussfält eller cirkulationsplats.

ParkeringsförbudNär där är parkeringsförbud får du stanna enligt tidigare exempel.

Här får du inte parkera:


 • Där det finns ”Förbud att parkera” skylt.

 • På huvudled.

 • Närmare än 30 m från järnvägskorsning.

 • Hindrar infart till fastighet.

 • Dubbelparkering.

 • Så nära annat fordon att man försvårar att flytta det.

 • På en mötesplats.

 • På en gågata eller i ett gångfartsområde.

 • Du får inte parkera på en hållplats för
  bussar, spårvagnar eller skolskjuts. Du får stanna på en hållplats, men bara för att passagerare ska kunna kliva i eller ur och under förutsättning att du inte hindrar buss, spårvagn eller skolskjuts. Om inget annat anges gäller förbudet 20 meter före och 5 meter efter hållplatsmärket.


Parkering

Det är alltid parkering när man stannar, om inte trafiken kräver det, utom när man stannar för att:


 • Släppa av eller ta upp passagerare.

 • Lasta eller lossa.

 • Undvika fara.


”När du ska stanna eller parkera din bil måste du se till att inte fara eller onödigt hinder uppstår”Mer info!

Nya provregler från 1 september

Körkortsprovet hålls samman och betraktas som ett prov, vilket innehåller två delprov (kunskaps- och körprov)
Båda delproven bokas vid samma tillfälle.
Proven ska genomföras nära varandra i tid, helst samma dag.
Kunskapsprovet ska göras först.
Oavsett resultatet på kunskapsprovet ska körprovet genomföras
Två månaders giltighet börjar gälla från första godkända delprov
Båda delproven måste vara godkända inom giltighetstiden två månader, annars måste ny avgift betalas och båda delproven göras om.

Välj en STR-ansluten trafikskola!

Kolla om trafikskolan är ansluten till STR!

Förutom att skolan är seriös och har tillstånd och utbildade lärare så har du även möjlighet att klaga om du blir felaktigt behandlad.

Vissa trafikskolor hotar sina elever med avstängning från teoriundervisningen (som de har betalt) om de börjar köra med någon annan skola. Detta är något som inte förekommer hos en STR-ansluten skola. Eleven - KUNDEN har givetvis rätt att byta trafikskola.Reklamationsnämnd
STR beslöt 1986 att skapa en reklamationsnämnd dit en elev utan kostnad kan vända sig för att få en opartisk bedömning av klagomål gentemot en STR-ansluten trafikskola.
Nämnden består av:
lagfaren ordförande
representant utsedd av Vägverket
representant utsedd av MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund)
representant utsedd av Konsument Stockholm
representant utsedd av STR.
Nämnden sammanträder 3-4 gånger per år och behandlar ärenden där klaganden gjort en reklamation till trafikskolan inom skälig tid och vänt sig skriftligen till reklamationsnämnden inom ett år från den inträffade händelsen.

Road Quiz

Som hjälp i teoristudierna kan du använda Road Quiz utöver den vanliga teoriboken.

RoadQuiz kombinerar teoriundervisning och verklighet direkt på din bildskärm.
Du lär dig körkortsteori på ett enkelt sätt. Du upplever trafiksituationer och löser uppgifter. Allt förklaras av en trafiklärare. Din praktiska utbildning underlättas genom att du ser hur du ska göra.

När du är mogen så bokar du prov via Internet.

Självklart kan jag hjälpa dig med teorin. Lektioner, böcker, övningsfrågor mm

Körkortstillstånd

Kostar: 220 kr

Gäller i 4 år.

Du sänder in ansökan till länsstyrelsen i ditt län (tex Skåne)

Du kan fylla i blanketten på din dator - BLANKETT

Du måste också fylla i en hälsodeklaration - BLANKETT
I denna skall också en synprövning göras av legitimerad läkare, legitimerad optiker eller på en trafikskola. Kostnad ca 70-100 kr.

Normalt behövs ingen läkarundersökning.

Det kan ta en månad innan du får ditt körkortstillstånd, ansök i tid.

Har du en giltig e-legitimation kan du ansöka direkt via datorn - HÄR

Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil

Om du ska övningsköra privat behöver du en handledare.
Den som ska vara handledare vid privat övningskörning ska ha gått en introduktionsutbildning tillsammans med sin elev innan han eller hon kan bli godkänd som handledare.

(både elev och handledare måste vara med på samma kurs)

Detta gäller INTE för övningskörning i Trafikskola!

Godkända utbildare i Skåne

(givetvis finns Erikslust med... ring 040-91 90 20 och boka plats)

Krav för övningskörning behörighet B, personbil

För att få övningsköra ska du:

ha fyllt 16 år om du enbart ska övningsköra med personbil

ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil

ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med tillkopplat lätt släpfordon

ha ett giltigt körkortstillstånd.

(För att övningsköra med en TRAFIKSKOLA behövs inte en godkänd handledare, se nedan)

Om du ska övningsköra privat ska du även ha en godkänd handledare.
Om du ska övningsköra för personbil ska du och din handledare gå igenom en introduktionsutbildning på minst tre timmar innan du får börja övningsköra.
Läs mer under Introduktionsutbildning.

 
Denna sida använder Cookies